Yngve Rådberg, "Utsikter"

7.3 - 12.4.2015

Se recension på Om konst


"Utsikt I" 2014-15. Olja på duk 200x300cm


”Utsikt III” 2015, olja på duk 84x126cm 


”Utsikt II” 2014 olja på duk 200x300cm

 Sedan debuten 1997 har Yngve Rådberg målat scener som utspelat sig i slutna rum. Små målningar, begränsade till 28x42 cm, ofta upprepande samma strikta komposition. För ett par år sedan klev aktörerna i målningarna ut i gaturummet, skalan var i stort sett den samma men målningarnas format blev större. Nu har perspektivet vidgas ytterligare, dramatiken skruvats upp och skiljeväggen mellan inne och ute har delvis kollapsat.Det vi nu kan se i utställningen "Utsikter" är målning 100, 101 och 102 i en berättelse som startade för arton år sedan.

Mer info om konstnären - Yngve Rådberg