Sommar

8.5 - 20.8.2016

Tre konstverk möts i galleriet, sporadiska öppettider, skilda möten.

För ytterligare information ring 070 52 05 777

Nästa separatutställning i galleriet öppnar onsdagen den 31 augusti.

Då visar Ulrik Samuelsson nya målningar. Pågår till 24 september.

Som en förrätt kan njutas Ulrik Samuelsson paviljong på ”Döden - en utställning om livet” i Lusthusparken på Kungl. Djurgården. Den utställningen invigs 4 juni och pågår t o m 4 september. Där återskapar Ulrik Samuelsson den berömda höhässjan från utställningen ”Live Show” på Moderna Museet 1974. Nu under titeln ”Åtel”.

Höhässjan har också en central plats på utställningen i Galleriet.

Oktober: Johanna Aalto, nya målningar

November/december: Martin Ålund, nya målningar