Sivert Lindblom
född 1931, Husby-Rekarne

Studier

Bronsskulptur,
1962 höjd 102 cm

 
1949-51
1958-63
1957-64
1966-70
1991-96
Arbetar hos arkitekt Sigurd Lewerentz, Eskilstuna (Blokk-Idesta)
Konsthögskolan, Stockholm
Medarbetare på Peter Celsings arkitektkontor, Stockholm
Lärare i formlära, Arkitekturskolan, KTH, Stockholm
Professor Konsthögskolan, Stockholm 1991-96
 


Större offentliga uppdrag i urval

1957
1964
1965
1967
1967
1970
1970
1972

1972
1972
1973
1974
1974
1975
1978
1978
1978
1979
1982
1982
1982

1983-84
1984

1984

1984-85
1985
1986
1986
1986
1986

1986
1987-88
1987-88
1988
1988
1989
1989
1989
1990
1990
1987-91

1989-91
1990-91
1991
1991
1989-92
1992

1992
1993
Tegelvägg, Gustav Adolfs församlingshem, Borås, i samarbete med Olle Adrin
Bronsgaller, Folksam, Farsta
Bronsgaller, Dagens Nyheter, Stockholm
Skulptur, Vällingby
Skulptur, Farsta sjukhus, Farsta
Scenografi ”Coriolanus” av Shakespeare. Dramaten, Stockholm, regi Alf Sjöberg
Skulptur, Västerhaninge Bibliotek, Västerhaninge
Takgårdar i kv.Garnisonen, Stockholm, tillsammans med Hanns Karlewski,
Henrich Müllner och Hans Winberg
Takmålning, Norrlands nationshus, Uppsala, i samarbete med Ulrik Samuelson
Gård, Årby-området, Eskilstuna
Sveriges Riksbanks nybyggnad, Stockholm, i samarbete med Ulrik Samuelson,
T-banestationen Västra Skogen, Stockholm
Scenografi ”Sand”, balett av Margareta Åsberg, Fylkingen, Stockholm
Fersenska Palatsets gård, Stockholm
Motala Folkets hus, Motala, i samarbete med Ulrik Samuelson
Tävling, Europäisches Patentamt, München
Vin- och Spritcentralens entré, Stockholm, i samarbete med Ulrik Samuelson
Tävling om skulptural utsmyckning, Lugnet, Malmö (uppdrag 1990)
Tävling om Wasamuseet, Stockholm, i samarbete med Marianne Lindblom
Scenografi ”Falska förtroenden” av Marivaux, Stockholms Stadsteater
Utformning av Medelhavsmuseets utställningshall, Stockholm, i samarbete med
Marianne Lindblom,
Tetra Paks kontorsbyggnad, Lausanne, i samarbete med Marianne Lindblom
Tävling om ”Visualisering av den nya E 4:an genom Gävle kommun”,
med Ulrik Samuelson
Ljusgård, Riksbyggens nya huvudkontor (Göta Ark), Stockholm, med
Marianne Lindblom
Pharmacias förplats och entré, Uppsala
Göteborgs Universitetsbibiliotek, Göteborg
Ljusgårdar i NK (ombyggnad), Stockholm
Gård, Länssjukhuset, Norrköping
Uppsala Stadsbiblioteks huvudentré, Uppsala
Tävling om konstnärlig utsmyckning av universitetsområdet i Frescati, med
Marianne Lindblom (1:a pris)
Tävling om konstnärlig utsmyckning av Rådhustorget i Umeå
Tävling om konstnärlig utsmyckning-vattenkonst i Härnösand
Fasad till Skissernas Museums nybyggnad, Lund
Ljusgård, Förvaltningshuset, Aneby kommun
Entréplats för SAS, Frösundavik, Stockholm
Skulpturgrupp ”Romantisk konstruktion”, Kristianstad
Miljögestaltning, Kv. Svärdet, Stockholm
Nygestaltning av Blasieholmstorg, Stockholm
Skulptur ”Vindfånget”, kv. Baronen, Kalmar
Tävling om yttre miljö, Kungl. Biblioteket, Stockholm
Centralfältet i Frescati, Stockholms Universitet, i samarbete med
Marianne Lindblom
Fontän vid huvudentrén, Norra Älvsborgs Länssjukhus, Trollhättan
Entréplats till Sveriges Ambassad, Tokyo
Ljusgård för Berns, Berzelii Park, Stockholm
Inomhusfontän, Convectors kontorsbyggnad, Stockholm
Entré och förbindelsegång, Stockholms Stadsteater
Fontän vid entrén och skulptur för entréhallen i Skandinaviska Enskilda
Bankens nya huvudkontor i Rissne,
S:t Erik, förslag till gestaltning av park, gator och gårdar, Stockholm
Gångbro vid Haga Norra trafikplats, Stockholm