Kent Lindfors
Född 1938 i Göteborg
Bosatt och verksam i Göteborg

Utbildning
1959 Studier vid Slöjdfreningens skola, Göteborg
1960-65 Kungl. Konsthögskolan i Stockholm
Varit lärare vid Konsthögskolan Valand, Göteborg
Ledamot av Konstakademien sedan 1990

Separatutställningar
1976 Galleri Burén
1977 Galleri 1, Göteborg
1979 Galleri Blanche, Stockholm
1982 Galleri Blanche, Stockholm
1985 Galleri Blanche, Stockholm
1986 Galleri 1, Göteborg
1986 Centre Culturel Sudois, Paris
1988 Galleri Blanche, Stockholm
1989 Galleri 1, Göteborg
1989 Galleri Ann Westin, Stockholm
1992 Galleri Station Skelderhus, Munka Ljungby
1993 Göteborgs Konstmsueum
1994 Konstakademien, Stockholm
1994 Galleri Station Skelderhus, Munka Ljungby
1996 Galleri Krister Fahl, Stockholm
2000 Galleri 1, Göteborg
2005 Galleri Gunnar Olsson, Stockholm
1908 Galleri 1, Göteborg
2008 Tomarps kungsgård, Kvidinge

Samlingsutställningar i urval
1980 "Fem Nordbor" (Bård Breivik, Norge, Sigurdur Gudmundsson, island, Kent Lindfors, Sverige, Olli Lyytikäinen, Finland, Björn Nörgaard, Danmark) Borås Konstmuseum och Göteborgs Konstmuseum
1984-85 "Svenska Orginal" Nunsku-utställning som
visades i de nordiska huvudstäderna
1987 "Korrespondenser ett samtal med Baudelaire", Riksutställningar
1987 "Svenskt 80-tal. Kritiker väljer konstnärer", Lunds konsthall
1989 "Önskeverket", Bildmuseet, Ume
2002 "Västsvenskt avantgarde", Röda Sten, Göteborg

Böcker
1985 Ann Westin "Samtal med Kent Lindfors". Galerie Blanche
1989 Kent Lindfors "älvkornetten anteckningar 1965-88". Inledning av Torsten Ekbom.
1993 Kent Lindforst & Astrid Hjort "Ned mot Compostela"

2010 Kent Lindfors "Styckegods" Essäer Dagböcker Anteckningar. Förord Torsten Ekbom, Ellerströms förlag


Offentlig utsmyckning
1995-96 Göteborgs Stadsmuseum 8 x 8 m

Representerad
Moderna Museet, Stockholm
Nationalmuseum, Stockholm
Göteborgs Konstmuseum
Bildmuseet, Umeå
Uppsala konstmuseum

British Museum, London

2001 IASPIS-stipendiat, Stockholm

"Narrskeppet"
2001-2005 Tempera på duk. 321 x 204 cm

 

"Teresas hjärta II"
2001-2005. Tempera på duk.254 x 202 cm