Olsson

Kristina Wikström

Utställningar på Galleri Olsson:

Konstnärens hemsida:
http://kristinawikstrom.wordpress.com

"Metron" 2014, silikonmomtage på glas 118x96cm

”Metron”, nya målningar. Målningar?

För att klargöra Kristina Wikströms metod vill jag gärna repetera en kort text jag skrev i samband med hennes senaste utställning på galleriet.

"Blauwe Vitrage", blå gardin på holländska. Min första association går till de stora vardagsrumsfönstren med gardinerna alltid fråndragna, så som man kan se i holländska villaområden. Fönster, stora som skyltfönster, alltid vända mot gatan som om man vill visa att här är ordning och reda. Men här, de blå gardinerna fördragna. När jag betraktat dem noggrannare börjar jag bli osäker på vilken sida om gardinen jag står. Befinner jag mig inomhus och ser dagsljuset förvandlas till ett blått sken? Eller står jag utomhus? Det faktum att glaset, konstverkets material finns mellan mig och bilden av gardinen får mig att tro att det är lika möjligt.


"Blauwe Vitrage” 2012, c-print silikonmonterat på glas 115x 60 cm, "

I osäkerheten om vad jag ser händer något spännande med Kristina Wikströms bilder. När jag först såg hennes måleri var det minimalistiska monokromer. Oftast två ställda mot varandra, ytterst lite färg på ytor av skilda material - material som på alla vis försökte avmaterialisera bilden. Bara ljuset och färgklangen i mötet mellan de två verkade vara av vikt. Detta och ett intresse för de båda ytornas proportioner och fysiska storlek. Hon övergick senare till att fotografera av dem - kanske för att slippa måleriets materialitet. Då hamnade hon i något annat, en bild där fotokopians vattrade blanka yta blev den mest påtagliga fysiska förnimmelsen av verket. Det dök i dessa målningar också upp foton från verkligheten och inte bara avfotograferade målade ytor. Oftast var det svårt att skilja dem åt - ett foto av en grå himmel eller ett foto av en grå målad monokrom.

I "Blauwe Vitrage" är ljuset och färgen i fotot som färgen på en palett för Kristina Wikström. Gardinens veck blir som pensel-stråk i den tröga oljefärgen. Det är de mycket små skillnaderna i nyans som är av betydelse.

Då målningen i denna process digitaliserats, kan man tycka att om hon önskade en avmaterialisering, så hade bilden lika gärna kunnat projiceras eller visas på en bildskärm eller tryckas på papper. Men dess fysiska närvaro här, ger den legitimitet som allt bra måleri får i sitt möte med betraktaren, öga mot öga. De visuella subtiliteterna går inte att förmedla på annat sätt än så här. Bilden har hamnat mer ”i” än bakom glas, och räds inte att vara ett fysiskt objekt. Det faktum att glasen fått en form, inte den gängse rektangeln som vi förknippar med bild, accentuerar ytterligare det fysiska och skulpturala i verken. Hon verkar ha fått bukt med bildens materialitet och gjort den till sin.

Fortfarande uppfattar Kristina Wikström sig som en abstrakt målare och titel "Blauwe Vitrage" kunde lika gärna vara en hälsning till Piet Mondrian.

”UT” 2009, c-print monterad på mdf 46x64cm

I de nya målningarna i utställningen ”Metron” har det fotografiska elementet blivit mer påtagligt. Man kan först uppfatta dem som rena fotografier, eller åtminstone som dubbelexponeringar. Men vid närmare betraktelse inser man att det är mer komplexa kompositioner, i ett versmått ordnat efter metrikens lagar. Kanske är det därför hon gett utställningen namnet ”Metron”.

G O

Metron: Ur nordisk familjebok,1886: "Metrisk (af grek. metron, mått). 1. Som hänför sig till versmått, affattad i "bunden" stil, ordnad efter metrikens lagar. I äldre svensk litteratur möter man ofta termen "metrisk vers" som motsats mot "rimmad vers" och betecknande de antika versmåtten. – 2. Som hänför sig till metersystemet, fotad på metern som måttenhet. – Metrisk centner (fr. quintal métrique), en vikt af 100 kg. – Metrisk karat. Se Karat."


Sempre 2014, silikonmontage på glas 68x44cm


Det man kallar minnen / porträtt av en pojke 2014, silikonmontage på glas 46x43cm


Teckning 2013, c-print på alluminium 70x61cm


Andante 2014, silikonmontage på glas 64x88cm